Tervetuloa!

Hinnasto Turku
Voimassa 1.5.2023 alk./sis.alv.0%

30min. ........................... 36€

(3x106€/5x170€)

45min. ............................ 45€

(3x130€/5x214€)

60min. ............................ 55€

(3x159€/5x259€)

90min. ............................. 74€

(3x212€/5x345€)

120min.............................. 89€

Myös lahjakortit!

(voimassa 3kk ostopäivästä, pl. sarjakorttiehdot)

Peruutusehdot

Ilmoitathan palvelun peruutuksesta puhelimitse +358 45 202 4746, soitto/tekstiviesti tai sähköpostilla ehokeho.turku@gmail.com mikäli et enää pysty ohjelman kautta sitä perumaan!

 • yli 12H ennen ajanvarauksen alkua/edelliseen iltaan mennessä tehdyt peruutukset veloituksetta
 • alle 12H/ samalle päivälle ennen ajanvarauksen alkua tehdyistä peruutuksista veloitetaan puolet hoidon hinnasta (pl. lääkärintodistus)
 • peruuttamattomista, ilman ilmoitusta jätetyistä ajoista veloitetaan kokonaisuudessaan hinnastossa oleva ajantasainen hinta (ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse tai puhelimitse tekstiviestillä/viesti vastaajaan viikon sisällä varauksesta)

Sarjakorttiehdot

 • Kortit voimassa puoli vuotta (6kk) ostopäivästä.
 • Peruuttaessasi aikasi samana päivänä, katsotaan yksi kerta täytetyksi.
 • Mahdollista maksaa erissä (sop. mukaan).
Hoitola EhoKeho käyttää perintätoimisto KTI Laskutus Oy:tä saatavien laskutuksessa.

Maksutavat

 • käteinen
 • yleisimmät pankkikortit
 • lähimaksu
 • ePassin Hyvinvointipassi / eFlex
 • Edenred hieronta-etu
 • MobilePay
 • Smartum
 • Henkilörekisterin tietosuojaseloste

  Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

  Hoitola EhoKeho (y-tunnus 2133730-7)

  Yhteystiedot:

  Nummenpuistokatu 9

  20540 Turku

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

  Elli Lammela

  Lumpeenkuja 22
  70280 Kuopio
  045/3151533

  hoitolaehokeho@gmail.com

  2. Rekisteröidyt

  Hoitolassa hieronnassa käyvät henkilöt

  3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

  Rekisterin pitämisen peruste:

  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  - palvella potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistää hoidon jatkuvuutta

  - palvella potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa

  - palvella terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa

  - palvella terveydenhuollon palvelujen laadunvalvontaa

  - palvella toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä tutkimusta ja opetusta

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot

  -nimi

  -henkilötunnus

  -osoite

  -sähköposti ja/tai

  -puhelinnumero

  Asiakastiedot

  tiedot ostetuista tuotteista / palveluista sekä tehdyistä hoidoista, terveydentilasta hoidon alussa ja mahdollisista muutoksista terveydentilassa hoitosuhteen aikana

  5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin ylläpitäjälle

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Yksityiset terveydenhuollon palveluja tuottavat toimintayksiköt ja itsenäiset terveydenhuollon ammatinharjoittajat vastaavat rekisterinpitäjinä siitä, että potilasasiakirjat säilytetään huolella niille säädetyn säilytysajan. Potilaslain §12 mukaan tuo aika on ”hoidon järjestämisen ja toteuttamisen, hoitoon liittyvien mahdollisten korvausvaatimusten ja tieteellisen tutkimuksen edellyttämä aika”. Ennen 1.5.1999 laaditut asiakirjat on säilytettävä vanhan lain mukaan 20 vuotta, sitä uudempien asiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Hoitola Ehokehon ulkopuolelle.

  Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Potilaslain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu samassa terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä tai sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Poislukien kuitenkin mitä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 momentissa 13 sanotaan tietojen eteenpäin luovuttamisesta.

  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tai tarvittaessa seuraavia palvelutarjoajia:

  Vello Solutions Oy y-tunnus 2140030-2 ( Ajanvaraus)

  KTI Laskutus Oy Y-tunnus 2988781-3 ( Perintä )

  7. Käsittelyn kesto

  Yksityiset terveydenhuollon palveluja tuottavat toimintayksiköt ja itsenäiset terveydenhuollon ammatinharjoittajat vastaavat rekisterinpitäjinä siitä, että potilasasiakirjat säilytetään huolella niille säädetyn säilytysajan. Potilaslain §12 mukaan tuo aika on ”hoidon järjestämisen ja toteuttamisen, hoitoon liittyvien mahdollisten korvausvaatimusten ja tieteellisen tutkimuksen edellyttämä aika”. Ennen 1.5.1999 laaditut asiakirjat on säilytettävä vanhan lain mukaan 20 vuotta, sitä uudempien asiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

  8. Henkilötietojen käsittelijät

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

  9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Selostetta on päivitetty 21.04.2024